LLUITES

Activisme mediambiental

La defensa del medi ambient, la conscienciació social pel respecte i salvaguarda de la natura, dels drets dels animals i de la responsabilitat humana per prendre’s seriosament la màxima ecologista de les tres «R» —reduir, reciclar i reutilitzar— és una lluita que es manifesta gràficament sobretot en campanyes institucionals, però també en exposicions que reflexionen sobre el maltractament animal, en publicacions que divulguen conceptes com els de biodiversitat, energies renovables, sostenibilitat o que alerten sobre les conseqüències de l’escalfament global, i moviments en lluita per defendre els llocs naturals i els éssers vius que els habiten.

 

X