LLUITES

Reivindicació LGTBI

La normalització de les diferents identitats de gènere i d’orientació sexual i afectiva de les persones dirigida a la seua plena acceptació és un altre deute pendent de la nostra societat. Les fòbies cap a aquests col·lectius estigmatitzats per molts cercles conservadors polítics i religiosos continuen sent habituals i operen amb una certa impunitat. Aquestes fòbies es tradueixen, en molts casos, en pràctiques de discriminació social, laboral i jurídica, i inclús en agressions verbals i físiques; diferents actes de violència que moltes persones pateixen encara hui per allunyar-se d’un suposat model correcte de viure, sentir-se, estimar i gaudir.

 

X