LLUITES

Igualtat de gènere i violències masclistes

La violència contra les dones no és només un acte físic sinó que també ho és la violència psicològica, l’econòmica, la simbòlica, la laboral, i el fet que les dones i els homes no tinguen les mateixes oportunitats i la mateixa consideració en tots els àmbits de la vida personal i professional. La reivindicació feminista és una reivindicació per la igualtat. Una reivindicació per la qual hem de lluitar totes i tots, fugint de reproduir terribles models de conducta i acabant amb els privilegis injustos i injustificables que continuen tenint els homes per l’únic fet de ser-ho. Són moltes les qüestions que afecten diàriament a les dones en una societat que no ha avançat suficientment, per la qual cosa són nombroses les autores —i alguns autors— les que s’hi han mobilitzat gràficament contra lleis reaccionàries, denunciant el feminicidi o lluitant per la visibilització de les autores com a professionals al mateix nivell que qualsevol home.

 

X