LLUITES

La crisi econòmica

La crisi econòmica sobrevinguda arran de l’anomenat crash de 2008 amb la fallida d’importants institucions financeres dels EUA, com ara les entitats hipotecàries, les empreses d’assegurances o els bancs d’inversió, unida al nostre país a la construcció desmesurada, l’esclat de la bombolla immobiliària o el rescat de la banca, va tenir conseqüències terribles en l’àmbit econòmic i social, com ara les retallades de serveis públics, els desnonaments, l’augment de l’atur, la precarització laboral o la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies. Conseqüències que, acrescudes per les imposicions de les institucions europees i les polítiques del govern espanyol, pateixen encara hui milions de persones a tota Espanya.

 

X