LLUITES

Compromís ideològic i polític

Si estem d’acord amb la sentència que «el que és personal és també política», entendrem que les persones amb una sensibilitat especial cap a les injustícies del món no «apaguen» el seu caràcter compromés a voluntat, ni tan sols mentre treballen. És per això que la il·lustració i el còmic, com a eina de reflexió, d’expressió i de comunicació són també el reflex d’una manera determinada de viure i de pensar. De forma més o menys explícita, alguns autors i autores —com també algunes empreses i plataformes de la societat civil— canalitzen a través dels seus treballs el seu compromís ideològic —en aquest cas, la manera d’entendre el món segons els principis democràtics i el respecte als drets humans— i també el seu compromís polític —la crítica al model d’Estat, al funcionament de les institucions o a les conductes dels governants.

X