Carlos Corredera

¿Otras formas de gobernar?. Guió d’escena i esbossos per a monument faller. Any 2014. Projectes personals: sèrie dels cinc sentits i Todos los españoles son iguales ante la ley.

X