Elías Taño

Projectes personals de reivindicació de la II República Espanyola a través de la recuperació de diferents manifestacions culturals. Organització de les jornades culturals «Dies per la República». Publicació autoeditada «Cancionero revolucionario».

X