Julio Antonio Blasco

Llibres il·lustrats que promouen l’estima pels animals i difonen curiositats sobre el seu comportament, les seues habilitats i els seus costums, i que han sigut publicats en diferents llengües com el castellà, l’alemany, l’anglès i el coreà.

X