No hay tiempo para jugar

Aquest llibre de Sandra Arenal i Mariana Chiesa editat per Media Vaca en 2004, reuneix cinquanta breus històries de vida de xiquets i xiquetes treballadores de la ciutat mexicana de Monterrey.

Enllaços:
Web de Media Vaca

X