Omega TBS

Las páginas salmón és una sèrie personal a la qual l’il·lustrador representa tot un seguit de conceptes relatius a l’economia. Conceptes que han entrat en l’imaginari col·lectiu arran de la crisi econòmica i que ja formen part del nostre vocabulari i de les nostres preocupacions, com ara «economia submergida», «inflació» o «paradís fiscal».

X