Paulapé

Historieta publicada a la revista feminista digital Pikara Magazine que fa una símil entre el conte de la caputxeta vermella i l’assetjament que una dona pateix caminant pel carrer. Al costat, il·lustració personal sobre el concepte de «sisterhood» o «sororitat», entés com l’ajuda i el suport mutu entre dones.

Enllaços:
Web de Pikara Magazine

X