Edu C.M

The Speculator (carnivorous vulgaris). Il·lustració personal sobre l’anomenada «crisi del maó», que fa referència a la construcció desmesurada i l’especulació immobiliària.

X