Sara Ferreras

Campanya gràfica de sensibilització al voltant de la SIDA en ocasió del Dia mundial del VIH i sida de 2012.

X