LLUITES

Memòria històrica

La història està plagada de grans llacunes i la història espanyola del segle XX no n’és una excepció. Passats quasi quaranta anys de dictadura i altres quaranta de democràcia, són molts els personatges, els episodis, els avanços o les creacions culturals que comencen a aflorar i a ser coneguts més enllà dels cercles d’investigadors i especialistes, després de dècades de censura, ocultació i pactes de silenci. Als últims anys, són nombroses les iniciatives —principalment al món de la novel·la gràfica— que reivindiquen o revisiten el període de la II República Espanyola, la Guerra Civil i els seus protagonistes, així com altres episodis semblants d’eixos anys i de la II Guerra Mundial en el context europeu. Així mateix, períodes posteriors de la nostra història són recuperats de l’oblit —o reparats després d’algun tipus de greuge— a través de la memòria oral de les persones o dels treballs d’investigació periodística.

 

X